Kitaplar

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS

İnsanlığın yüzleştiği en büyük sorun olan iklim değişikliği dayanıklı ekonomiler ve toplumlar inşaa etmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir.

“İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Finans” başlıklı bu kitap, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri azaltmak ve değişikliğe uyum sağlamak için yapılacak yatırımların finansmanı konusunu alanın önde gelen kurumlarının yöneticileri, uzmanları ve akademisyenler tarafından tüm boyutlarıyla ele almaktadır.

Yeşil Akademi Platformu kurucuları ve editörler olarak referans kitap niteliğindeki bu eserin, gezegenimize telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam ettiğimiz gerçekliği karşısında, iklim değişikliğine uyum sağlama çabalarına yön veren kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine katkı sağlaması hedefimizdir.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI KAPSAMINDA YEŞİL EKONOMİ

Yeşil ekonomi, tüm ekonomik faaliyetlerin çevresel amaçlarla yeniden tasarlandığı, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri bütünleştiren, kapsayıcı bir anlayıştır. Bu anlayış, sürdürülebilir kalkınmanın yol haritasıdır. Avrupa Komisyonu’nun sunduğu Yeşil Mutabakat, büyük bir politikalar ve finansal kaynaklar paketidir. Ancak, Mutabakat’ın öngördüğü dönüşüme sadece Avrupa ile sınırlayarak ulaşılamaz. Avrupa Yeşil Mutabakatı her yönüyle anlaşılması gereken, ülkelerin, birey ve toplulukların katkılarının sürece dâhil edildiği bir yol haritası olmalıdır. Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Yeşil Ekonomi” kitabı “Yeşil Akademi (*)” platformunun bir anlamda kılavuz ışığı olmuştur. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği konularında bütün dünyayı kapsayan çalışmalar, insanlığı ortak sorumluluk ve küresel çıktılara taşıyor. Ekonominin uyum aşamaları ve şekillenişi, ülkemizi de doğrudan ilgilendirmekte ve etkilemektedir. İki büyük motivasyon kaynağımız; platformu hayata geçirmemizi sağlayan kitap ve geleceğe matuf her çabanın nedeni olan çocuklarımızdır.

Raporlar

DOĞU BATI KAMPI SOSYAL ETKİ RAPORU

Yeşil Akademi Platformu kurucuları olarak Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilerinden Hülya Denizalp’in öncülüğünde hayata geçen, daha doğru bir ifade ile hayata dokunan Doğu-Batı Kampı’nın sosyal etki raporunu hazırlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Toplumsal dönüşüm için sosyal girişimcilik alanının kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik açısından öncüsü olarak gördüğümüz bu oluşumun sosyal etkisini analiz etmeye bizi yönelten şey mesleki ve insani sorumluluğumuz oldu.

Doğu-Batı Kampı Sosyal Etki Raporu’nun başta geleceğimiz olan gençlerimiz olmak üzere tüm paydaşlara yararlı olması dileğiyle…