Uygulamalı Sosyal Etki Haritalandırması Eğitimi

 

Eğitimin Amacı: Sosyal etki analizi eğitiminin amacı; ekonomik, demografik, çevresel ve kültürel etkilerin analiz edilmesi, risk değerlendirmesinin yapılması ve diğer yandan proje programı ile politikalarının-hedeflerinin değerlendirilip, sonucunda iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesidir. Sosyal etkiyi artırmak gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapma becerisi ve etkiyi yönetme yetkinliğini arttırma hedeflenmiştir.


Eğitimin İçeriği:

  1. Etki Analizi Kavram ve Çerçevesi
  2. Kapsam ve Ana Paydaşlar
  3. Beklenen Sonuçların Haritalandırılması
  4. Veri Toplama Sistematiği
  5. İstatistiksel Ölçümleme
  6. Değerlendirme Yöntemleri (değerlendirme anketleri yapılması, fokus grup toplantılarının ve röportajların yapılması)
  7. Raporlama (durum tablolarının oluşturulması)
  8. Performans Değerlendirme ve İyileştirme


Eğitim Süresi: 5 saat


Kimler Katılmalı: Sosyal etki ölçümlemede kendini geliştirmek isteyen bireyler ve kurumlar, proje yatırımcıları, proje yürütücüleri, akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler


Bu eğitim, talep doğrultusunda kuruma özel olarak, kurumun içinde bulunduğu sektör ve çalışmalar ihtiyaçlara göre tasarlanarak verilmektedir. Kurumunuza özel talepler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

EnglishTurkish