Feride Gönel

Prof. Dr. Feride D. Gönel

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki İktisat Lisans eğitiminin ardından, Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi’nde doktora derecelerini aldı. İstanbul Üniversitesi’nde başladığı doktora programı sırasında 7 ay Seul National University’ de konuk araştırmacı olarak bulunduktan sonra, tezini “Yeni Dış Ticaret Teorisi Çerçevesinde Güney Kore Kalkınma Modeli” üzerine tamamladı. Çalışmaları, ulusal ve uluslararası olmak üzere, ağırlıklı olarak, uluslararası ticaret, kalkınma ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma üzerinedir. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

EnglishTurkish