Prof.Dr. Esra Yüksel Acı

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Uzmanlık alanı olan kalkınma, büyüme, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet ve yeşil ekonomi konularında akademik yayınları mevcuttur.

 

Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi, Küresel Ekonomik Sorunlar ve Sivil Toplum, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yeşil Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Yenilikte Sektörel Deneyimler gibi lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermeye devam etmektedir. 2023 yılında profesör unvanına hak kazanmıştır.

 

2008 yılında kurucu üyeleri arasında yer aldığı Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STKAM)’nin müdürü, Rektörlük Gönüllülük Faaliyetleri Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. AB, UNDP ve İSTKA gibi kuruluşların himayesinde yapılan birçok projede eğitmen, araştırmacı ve yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda bir sosyal girişim olan Yeşil Akademi Platformu’nun kurucularındandır.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

EnglishTurkish