YEŞİL AKADEMİ PLATFORMU
HAKKINDA

Yeşil Akademi Platformu

Sanayi Devrimi’nin getirdiği yadsınamaz değişim, sunduğu refah ve fayda kadar olumsuzluklar da üretti. Kaynakların aşırı tüketimi ve tahrip edilmesi çevresel felaketlere yol açtı. İklim değişikliği ve Habitat’ın yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalınması sonucu kaynakların sınırsız olmadığı anlaşıldı. Yaşamın sürdürülebilir kılınması için çevre ve ekonomi dengesini korumak gerektiği, bir zorunluluk olarak karşımıza çıktı. Tüm ekonomik faaliyetlerin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri ile yeniden tasarlandığı kapsayıcı bir anlayışa olan ihtiyaç yeşil ekonomi paradigmasını doğurdu. Yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının küresel yol haritası olarak gündeme geldi.

Kovid-19 salgını, bütün dünyaya mecbur kalınınca birlikte hareket edilebildiğini gösteren son örnek süreç oldu. Şimdi o birlikteliğin, ortak mücadele bilinci içinde korunması gerekiyor. Yeşil Akademi Platformu, bu sorumluluğun bir parçasıdır. Bu platform, bir sosyal girişimdir. Ülkeler, devletler, bireyler, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri gibi her oluşumun, her ölçekte çabanın karşılığı olacaktır. Her ölçekte çaba zorunludur. Her çabanın sonucu sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim eylemi ile bütünleşerek yarını getirecektir.

Yeşil Akademi Platformu, akademik dünyanın çabasıdır. Promete’nin insanlığa getirdiği ateş bilgidir! Bilgi ve bilimin kılavuz ışığında, misyonunu eğitim, araştırma ve projeler ile gerçekleştirecektir.

Yeşil Akademi Platformu, ilk ürünü “Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Yeşil Ekonomi” kitabında, farklı alanlardan 23 akademisyeni 17 ayrı uzmanlık alanında buluşturmayı başarmıştır. İçeriğinde, ülkenin ilk yayını olma özelliğini de taşıyan bu kitap, Yeşil Akademi Platformunun doğuşunu sağlamıştır. Gerek bu kitap gerekse Yeşil Akademi Platformunu ortaya çıkaran tek motivasyon kaynağımız, geleceğe matuf her çabamızın da nedeni olan çocuklarımızdır.

Kurucular

Yeşil Akademi Platformu

Prof.Dr. Rana Atabay Kuşçu

FundaHSezgin2

Dr.Öğr.Üyesi Funda H. Sezgin

Prof.Dr. Esra Yüksel Acı

Akademik Destekçiler

Yeşil Akademi Platformu

Feride Gönel

Prof.Dr. Feride D. Gönel

Aslan Tolga Öcal

Prof.Dr. Aslan Tolga Öcal

Dilara Mumcu

Dr.Öğr.Üyesi H. Dilara Mumcu Akan

Billur Engin Balın

Dr.Öğr.Üyesi Billur Engin Balın

Gökçen Garipoğlu

Dr.Öğr.Üyesi Gökçen Garipoğlu

Gökçe Tekin Turhan

Dr.Öğr.Üyesi Gökçe Tekin Turhan

Burcu Yerlikaya

Dr.Öğr.Üyesi Burcu Yerlikaya Yaran

M. Cevat YILDIRIM

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım

Dr.Öğr.Üyesi Uygar D. Yıldırım

BURAK BEDER

Arş.Gör. Burak Beder

83c6c7c7-5dbf-4d4c-88ee-5d89a5b77a1b

Yaprak Özöncel