Dr. Öğr. Üyesi Uygar D. Yıldırım

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitesinin Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “1980 Sonrası Türkiye
Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Mevsimlik Tarım İşçileri: Sakarya Örneği” başlıklı tezini savunarak 2014 yılında doktora programını tamamlamıştır. 

 

Gaziantep Üniversitesi, İslahiye İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünde Dr.Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca Türkiye’de kırsal/tarımsal dönüşüm süreçleri, tarımın ekonomi politiği, dünyadan ve Türkiye’den kooperatifleşme deneyimleri, yeşil ekonomi sürecinde gıda sistemlerinin ve kooperatiflerin dönüşümü gibi konularda akademik çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

EnglishTurkish