M. Cevat YILDIRIM

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Paris 3 Sorbonne Nouvelle ve Paris 8 Saint Denis Üniversitelerinde Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yapmış, doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.

 Halen Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.  Avrupa Birliği, dış politika, siyaset bilimi alanlarında yayınları bulunmaktadır. Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular, Siyasal İdeolojiler gibi dersler vermektedir. Ayrıca Kâbusname (2013) ve Nedamet (2016) romanlarının yazarıdır ve Kitap 24 başta olmak üzere çeşitli platformlarda kitap yazıları, eleştiri ve denemeler yazmaya devam etmektedir.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

EnglishTurkish