FundaHSezgin2

Dr.Öğr.Üyesi Funda H. Sezgin

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Ekonometri Anabilim dalında yapmıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Anabilim dalında doktor unvanını almıştır.

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları; veri madenciliği yöntemleri, büyük veri analizi, panel veri analizi olarak sıralanabilir.

 

 Sivil Toplum, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yeşil Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramlarına yönelik veri üretme metodolojileri ile veri yorumlama, değerlendirme ve raporlama üzerine eğitimler vermektedir.

 Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kuruluşların projelerinde yürütücü, araştırmacı, proje danışmanı ve eğitmen olarak görevler almıştır.

 

Bir sosyal girişim olan Yeşil Akademi Platformu’nun kurucu üyesidir.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

EnglishTurkish