Burcu Yerlikaya

Dr.Öğr.Üyesi Burcu Yerlikaya Yaran

İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamlamış, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 

 

Artvin Çoruh Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nda Dr.Öğr.Üyesi unvanıyla akademik hayatına devam etmekte; sosyal politika, toplumsal cinsiyet, işçi sağlığı ve emek piyasaları ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

EnglishTurkish