Billur Engin Balın (1)

Dr.Öğr.Üyesi Billur Engin Balın

 

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde, yüksek lisans eğitimini İktisat Teorisi Anabilim Dalında, doktora eğitimini ise İktisat Bilim dalında tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans tezinden
itibaren çalışma alanı olarak seçtiği çevre ekonomisi ve politikası konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır.


İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Mikro İktisat ve Çevre Ekonomisi derslerini yürütmektedir. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü ve Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü görevlerini de yerine getirmektedir.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

EnglishTurkish