KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüme Uyum Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Türkiye’de 2020 yılı itibariyle toplam girişim sayısının %99.8’ni, cironun %49.4’ünü, istihdamın %72’sini ve ihracatın %36.4’ünü oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ülke ekonomisi içinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ekonomik büyüme sürecinde kilit rol oynayan KOBİ’lerin ileri teknoloji kullanımıyla verimliliklerini artırmaları, katma değeri yüksek ürün üretimi ve ihracatı sayesinde ülkenin uluslararası rekabet gücünün artmasında rol almaları beklenmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)’nın da bu çerçevede değerlendirilmesi önem arz etmektedir. AYM, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından getireceği yükümlülüklerin yanında çok sayıda fırsatı da barındırmaktadır.

Yüksek teknoloji-yüksek verimlilik- yüksek katma değer döngüsüne göre tasarlanacak iş modelleriyle yeşil ve dijital büyüme stratejisi hedeflenmeli; AYM bu hedefin yol haritası olarak kabul edilmelidir. Makro politikalar KOBİ’lerin mevcut durumuna uygun mikro politikalarla desteklenecek şekilde politika setleri oluşturulmalıdır.

AYM’nin “Temiz ve döngüsel bir ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek” olarak tanımladığı yeni sanayi stratejisinin dayandığı model olan “döngüsel ekonomi modeli”, toplam ciro içindeki pay bakımından tekstil sektörünün %44’ünü, plastik sektörünün ise %49’unu oluşturan KOBİ’ler için yeşil dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Tekstil ve plastik kadar, inşaat ve elektronik gibi kaynak kullanımı yoğun olan diğer sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler için de aynı durum geçerlidir. AYM ile çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olmayan ürünler Avrupa Birliği pazarına giremeyecektir. AB’deki KOBİ’lerin sürdürülebilir ürün piyasasındaki payı %24 iken, Türkiye’de bu oran %13’tür.  Bu nedenle KOBİ’lerin karbon-nötr ve yeşil ürünlerin üretimi konusunda döngüsel ekonomi uygulamaları için harekete geçmeleri önem arz etmektedir.

Kaynak verimliliğinin sağlanması bakımından öne çıkarılması gereken diğer konu ise KOBİ’ler için enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesidir. Avrupa Birliği’nde KOBİ’ler tarafından kaynak verimliliği alanına yapılan yatırım oranı %30 iken, bu oran Türkiye’deki KOBİ’ler için %40’tır. KOBİ’lerin kaynak ve enerji verimliliği alanındaki yatırımlarının finansmanı için dış kaynaklardan yararlanma oranı ise %7’dir. Aynı oran AB ülkelerinde %22’dir.

Sonuç olarak; önümüzdeki dönem sürdürülebilir, yeşil ve kapsayıcı büyüme stratejileri çerçevesinde tüm ekonominin dönüşmesini gerektiren politikaların gündeme geldiği, KOBİ’lerin de bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğu yeni yeşil düzeni yaşayacağımız bir dönem olacaktır. KOBİ’lerin her anlamda dönüşüme hazır olmalarının Türkiye ekonomisi açısından önemi ortadadır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik – (4 saat)
 • Neden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları?
 • Sürdürülebilir ve Yeşil Büyümede KOBİ’lerin Rolü
 • Paris İklim Anlaşması’ndan Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Uluslararası Gündem ve KOBİ’lerin Değişen Gerçekliği
 • Yeşil Ekonominin Verilerle Analizi – (3 saat)
 • Doğadaki Ayak İzlerimiz
 • Verimli Su Kullanımı ve Sektörel Su Ayak İzi
 • Gümrük Birliği’nden Yeşil Mutabakata Doğru KOBİ’ler- (4 saat)
 • Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi
 • Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması
 • Döngüsellik ve Atık Yönetimi – (4 saat)
 • Sınırlı Üretim-Sınırlı Tüketim ve Döngüsel Ekonomi
 • Yeşil Ürünler ve Yaşam Döngüsü Modeli
 • Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Maliyetler
 • Sıfır Atık ve Ulusal Çevre Etiket Sistemi
 • Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri ve Yeşil Lojistik- (3 saat)
 • Yeşil Büyüme Sürecinde Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Üretim- (3 saat)
 • KOBİ’lerin Yeşil ve Dijital Dönüşümde Rekabet Gücü ve İnovasyon- (3 saat)
 • Teşvikler ve Düzenlemeler: Avrupa Birliği KOBİ Stratejisi ve Destek Programları- (3 saat)
 • KOBİ’lerin Yeşil Finansmana Erişimi- (4 saat)
 • Yeni Yeşil İşler ve Çalışanların Sürdürülebilir Yetkinlikleri- (3 saat)
 • AYM’ye Uyum Sürecinde Muhasebe Standartları- (3 saat)
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk- (2 saat)
 • İşyerinde Cinsiyet Eşitliği- (3 saat)

Eğitim Detayları:

 • Eğitimin süresi 42 saat olarak planlanmıştır.
 • Katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır (Eğitim minimum 10 kişi ile açılır, 20 kişi ve üzeri başvurular için başvuru sırasına göre yeni program planlanır ve başvuranlara bildirilir.)
 • Eğitim, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak sürdürülecektir ancak talebe göre yüz yüze eğitim değerlendirilebilir.

 

Bu eğitim, talep doğrultusunda kuruma özel olarak, kurumun içinde bulunduğu sektör ve çalışmalar ihtiyaçlara göre tasarlanarak verilmektedir. Kurumunuza özel talepler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

EnglishTurkish