AB Taksonomisi (EU Taxonomy)

AB Taksonomisi, hangi ekonomik faaliyetlerin yeşil olarak etiketlenebileceği ve sürdürülebilir olduğunu sınıflandırmak üzere şirket, yatırımcı ve politika yapıcılara tanımlar sunmaktadır. AB taksonomisi, Paris İklim Anlaşması’ndaki taahhüt ve hedeflerin yerine getirilmesinde Sürdürülebilir Finans stratejisinin önemli bir aracıdır. Şirketlerin buna uygun olarak ilk Taksonomi Uygunluk Raporları’nı 2022 yılında yayınlamaları gerekmektedir. Bu düzenlemeyle, şirketlerin ve yatırımcıların çevreye duyarlı […]

Adil Geçiş

Adil geçiş, iklim değişikliğiyle mücadele ederken ve ekolojik dengeyi korurken, teknolojik gelişmelerden veya çeşitli dönüşümlerden etkilenebilecek olan sınıfın haklarını ve geçim kaynaklarını güvence altına almak, sosyal koruma sağlamak ve her kesimin güvenli ve sürdürülebilir geleceğe adil erişiminin sağlanmasını mümkün kılmak anlamına gelmektedir. Adil geçişin sağlanması için, çeşitli çevre koruma politikalarının dolaylı olarak etkilediği işçi sınıfının […]

Albedo

Yüzeyin yansıtma gücü olarak adlandırılmaktadır. Bir yüzeyin üzerine düşen elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesi, cisimlerin yüzey alanına, dokusuna ve rengine bağlı olarak değişmektedir. Açık renkteki yüzeyler yüksek bir albedoya sahip olup ona çarpan ışığın çoğunu yansıtırken, koyu renkteki yüzeyler, düşük bir albedosu olduğundan çarpan ışığın çoğunu emmektedir. Albedo etkisinin iklim üzerinde etkisi vardır.

Atık

Kullanıldıktan sonra atılan ve genellikle sanayide, kullanım dışı kalmış, atılan her türlü maddeye denir. Atıklar çevresel kirliliğe neden olmaktadır.

Atık Yönetim

Atıkların, çevre ve doğal kaynakları korumak amacıyla döngüsel ekonomi prensibiyle toplanması, geçici depolanması ve tekrar kullanılması organizasyonuna denir.

Atmosfer

Gök cisminin etrafını saran, gaz ve buhardan oluşan tabakadır. Atmosfer, dünyayı zararlı güneş ışınlarından ve meteorlardan korur.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)

2019 yılı itibariyle ortaya çıkan AYM, küresel ölçekte en önemli sorunlardan biri olan iklim krizinin etkilerini en aza indirmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından hazırlanmıştır. AYM ile, döngüsel, temiz bir ekonomi inşa edilmeye çalışılmaktadır. AYM, iklim değişikliğine uyum sağlamak için çeşitli sektörlerde sürdürülebilir, döngüsel ekonomi modeline uygun, yeşil politikalar hedeflemektedir. Bu doğrultuda, çevre, enerji, sanayi, inşaat, […]

Bitki Örtüsü

Herhangi bir bölgede çeşitli bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sisteme denir. Bitki örtüsü, flora veya bitey olarak da bilinmektedir.

Biyoçeşitlilik

Bir bölgede bulunan her türlü yaşam formunun çeşitliliğine denir.

Biyoenerji

Yakın zamana kadar yaşamış olan organizmalar veya bu organizmaların metabolik artıkları gibi her çeşit biyokütleden elde edilen yenilenebilir enerji türü.