Yeşil ekonomi, refahın yalnızca ekonomik büyüme olmadığına dikkat çekmektedir.
Yeşil ekonomide, refahın ve sosyal eşitliğin çevresel riskler yaratmadan sağlanması gerektiği
vurgulanmaktadır. Yeşil ekonomi anlayışına göre, ekonomik refahın arttrılırken sosyal ve çevresel
refahın sağlanması gerekmektedir.