Ürünün üretildikten sonra piyasaya sürülmesi ve tüketiciye ulaştırılmasını ifade
eden döngüye ürün yaşam döngüsü denir. Ürün yaşam döngüsü 6 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; ürün
geliştirme aşaması, ürünün piyasaya tanıtılması aşaması, pazar payı elde etme ve büyüme aşaması, zirve
aşaması (ürünün satışlarının en yüksek olduğu zaman), pazarda doygunluk aşaması (satışlarda bir miktar
düşüş yaşanır) ve son aşama düşüşe geçme aşamasıdır. Her ürünün ürün yaşam döngüsü farklıdır.