Ulusal Katkı Beyanı, ülkelerin kendi şart ve imkanları çerçevesinde kendilerince
belirledikleri, gönüllü emisyon azatlım hedeflerine denilmektedir. Bu bağlamda ülkeler, ulaşım, enerji, tarım,
sanayi gibi sektörlerde emisyon azaltımına yönelik hedefler belirlenmektedir.