Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Ocak 2016’da
yürürlüğe girmiştir. Belirlenen amaçlara 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenmektedir. Yoksulluğu
ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak,
eşitsizlikleri gidermek, iklim kriziyle mücadele etmek ve gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir
biçimde iyileştirmek iyileştirmek gibi 17 temel amaç ve 169 hedeften oluşmaktadır.