İnsanlar tarafından üretim ve tüketim faaliyetlerinde kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak
tanımlanır.