IPCC (Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli), 1988 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü
(WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından kurulmuştur. IPCC iklim
değişikliğiyle mücadele etmek, bilimsel ve teknik bilgiler vermek ve karar vericilere (hükümetlere,
ülkelere) yol göstermek amacıyla kurulmuştur. IPCC’nin hazırladığı değerlendirme raporları, iklim
değişikliği hakkında tarafsız güncel bilgiler sağlamaktadır.