Onarıcı niyet ve tasarımla eskimiş veya artık kullanılmayan bir eşyanın üzerinde yaratıcı
değişiklikler yapılarak yeni bir işlev kazandırılmasına ileri dönüşüm denir. İleri dönüşümde, geri
dönüşümden farklı olarak kimyasal işlem uygulanmamaktadır. Atık miktarının azaltılması için ileri
dönüşüm önemli bir dönüştürme ve yeniden kullanma faaliyetidir.