Dünya çapında gıda yaşanan istikrarlı fiyat artışı bir küresel krize dönüşmüştür. Gıda krizi,
ülkelerin / insanların gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığı anlamına gelmektedir.