Dönüştürülebilir atıkların hammadde tüketimini azaltmak amacıyla yeniden
kullanılmasına geri dönüşüm denir. Böylelikle atıklar, fiziksel ve kimyasal birtakım işlemlerle geri
kazandırılmakta ve hammadde tüketimi azaltılmaktadır. Yeniden kullanılabilir hale getirilen atıklar,
tekrar işlenip geri dönüştürülerek tüketiciyle tekrar buluşturulur.