ESG kriterleri, işletmelerin sürdürülebilirlik açısından konumunu ortaya koyan önemli bir
göstergedir. İşletmelerin çevresel ve sosyal duyarlılıkları kurumsal görünümlerini etkilemekte,
dolayısıyla yatırım değerlerini yükseltmektedir. ESG kriterlerine uygun ürün ve hizmet sağlayan
işletmeler topluma ve çevreye daha az zarar vermektedir. Çevresel ve sosyal bakımdan sürdürülebilir
değerlere duyarlı hareket eden bir işletmenin yatırımcı çekmesi çok daha muhtemeldir. ESG kriterleri,
yatırımcılar için kılavuz niteliğindedir.