Uluslararası Enerji Ajansı, enerji arz güvenliğini, “Enerji kaynaklarının satın
alınabilir bir fiyattan kesintisiz bir şekilde ulaşılabilirliği” şeklinde tanımlamaktadır.