Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları, şirketlerin endüstriyel bir iş birliğiyle
atıklarının ve yan ürünlerinin birbirleri için hammadde haline gelerek tekrar kullanılmasıdır. Böylelikle
kaynak kullanımından tasarruf edilerek, çevresel zararlar azaltılmaktadır.