İnsanların dijital ortamlarda gerçekleştirdikleri çeşitli faaliyetlerinin tamamı
kaydedilmektedir. Veri altyapısında bırakılan izlerin tümü ise dijital ayak izi olarak tanımlanmaktadır.