Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 1992
yılında Rio de Janerio’da gerçekleştirilen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilmiş, 1994
yılında yürürlüğe girmiştir. 197 ülke tarafından imzalanan BMİDÇS, sera gazı emisyonlarının
azaltılmasını ve karbon yutak alanlarının korunmasını içermektedir. Sözleşmeye göre taraf ülkelerin
iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla kendilerine uygun ulusal programlar hazırlayıp
uygulamalarını ve ilerlemeleriyle ilgili bilgileri Taraflar Konferansı’na bildirmeleri gerekmektedir.