Adil geçiş, iklim değişikliğiyle mücadele ederken ve ekolojik dengeyi korurken, teknolojik
gelişmelerden veya çeşitli dönüşümlerden etkilenebilecek olan sınıfın haklarını ve geçim kaynaklarını
güvence altına almak, sosyal koruma sağlamak ve her kesimin güvenli ve sürdürülebilir geleceğe adil
erişiminin sağlanmasını mümkün kılmak anlamına gelmektedir. Adil geçişin sağlanması için, çeşitli
çevre koruma politikalarının dolaylı olarak etkilediği işçi sınıfının sosyal (mesleki eğitim vb.) ve
ekonomik (finansal destek vb.) bakımdan geride bırakılmaması gerekmektedir. Sürdürülebilir gelecek
inşası toplumun her sınıfını adil bir şekilde kapsamalıdır