AB Taksonomisi, hangi ekonomik faaliyetlerin yeşil olarak
etiketlenebileceği ve sürdürülebilir olduğunu sınıflandırmak üzere şirket, yatırımcı ve politika yapıcılara
tanımlar sunmaktadır. AB taksonomisi, Paris İklim Anlaşması’ndaki taahhüt ve hedeflerin yerine
getirilmesinde Sürdürülebilir Finans stratejisinin önemli bir aracıdır. Şirketlerin buna uygun olarak ilk
Taksonomi Uygunluk Raporları’nı 2022 yılında yayınlamaları gerekmektedir. Bu düzenlemeyle,
şirketlerin ve yatırımcıların çevreye duyarlı ekonomik faaliyetler gerçekleştirmeleri yayınlamak zorunda
oldukları Taksonomi Uygunluk Raporları ile doğrulanacaktır.