Bankacılık, sigortacılık, varlık yönetimi gibi finans ticaret ve endüstri sektörlerini
kapsamaktadır. Çevreci, sosyal ve yönetişimsel göstergeleri dikkate alan bu fonlama türü, çevreci, sürdürülebilir tahviller ve sürdürülebilirlik temalı krediler ile birlikte çevreye faydalı projelerin
uygulanması için ürün ve projelerin finansmanının sağlanmasıyla sürdürülmektedir.