Bir şirketin elektrik kullanımının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini
kanıtlayan belgedir. Yeşil Enerji Sertifikası, kullanılan enerji kaynağının ve özniteliğinin
izlenebilirliğini ve şeffaflığını sağlar. Böylelikle, dünya genelinde yeşil enerji kullanımının arttırılması
ve yeşil enerji standardının oluşturulması amaçlanmaktadır.