Yenilenebilir enerji kullanımı teşvikiyle verimli kaynak kullanımını ifade eden
döngüsel üretim biçimine olan dönüşümü ifade etmektedir. Yeşil dönüşüm, yalnız üretim biçimlerini değil; tüketim biçimlerini de kapsamaktadır. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışı yeşil dönüşümün
temelidir.