Geri dönüştürüleceği umularak bir şeyin geri dönüşüm kutusuna atılması eylemine denir.
Ancak, geri dönüşüm imkanı olmayan atıkların, geri dönüştürülebileceği umuduyla geri dönüşüm
kutularına atılması geri dönüşüm uygulamalarının işleyişini tehdit etmektedir. Geri dönüştürülmesi
mümkün olmayan atıklar zaman ve para kaybına neden olmaktadır. Geri dönüşümü mümkün olmayan
atıklar, geri dönüştürme tesislerindeki makinelerin tıkanıp sıkışmasına ve tüm sürecin aksamasına neden
olabilir.