Meteorolojik kuraklığın bir sonucu olarak toprakta yaşanan nem kıtlığıdır. Nem
ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelen kuraklık çeşidi, toprakta bitkinin ihtiyacını
karşılayacak miktarda su bulunmaması durumudur.