Üretim ve tüketim devam ederken, doğal kaynakların ve insanlığın yaşamının daimi
kılınabilmesidir. Sürdürülebilirlik anlayışı, bugünün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının
karşılanmasına engel olmadan ve gelecek nesillerin yaşam hakkını tehdit etmeden karşılanabilmesidir