Klasik kalkınma anlayışından farklı olarak, insan ve doğa arasındaki
dengenin korunduğu kalkınma anlayışıdır. Yalnızca ekonomik getiriye odaklanmayan, insani faydaları
gözeten ve doğal kaynakları koruyan kalkınma anlayışı sürdürülebilir kalkınmadır