Avrupa Yeşil Mutabakatının getirdiği dönüşümün Avrupa
sanayisi üzerinde yaratacağı ilave maliyet karşısında üretimin AB dışı ülkelere kaymasının (karbon
kaçağının) önlenmesi için gündeme gelmiştir. Bu mekanizma, yüksek emisyonlu ürünlerin maliyetini,
düşük emisyonlu ürünlerin seviyesine taşımayı hedeflemektedir. Şimdilik çimento, elektrik, gübre,
demir-çelik ve alüminyum sektöründe üretilen ve AB içerisine ithal edilen ürünleri kapsamaktadır ve 1
Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.