İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden
geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya mümkün mertebe minimize edilmesi hedefidir.