Atmosferde kızıl ötesi ışınları tutarak atmosferin ısınmasına neden olan gazlara ya da
bileşiklere sera gazı denir. Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (NO2), Hidroflorür
karbonlar (HFCs) bu gazlara örnektir.