Göl ve kıyı alanları gibi bir sucul ekosistemlerde yaşayan mikroskobik bitkilerin ve su
mercimeği gibi serbest yüzen bitkilerin, besin fazlalığı durumunda aşırı çoğalmaları ve gelişmeleriyle
tüm ekosistemin dengesinin bozulması ve çökmesi olarak açıklanan ekolojik olay.