Ormanların orman-dışı alana dönüşmesi, dikili alanların tahrip olarak ormansız
alanlara dönüşmesidir.