Okyanuslarının zamanla daha asidik hale gelmesidir. Karbon emisyonları
asitlenmeye neden olmaktadır. Atmosfere salınan fazla karbondioksitin yaklaşık %30’u okyanuslar
tarafından emilmektedir. Okyanusların karbondioksit emmesi sonucu okyanustaki pH değeri düşmekte,
asitlenme gerçekleşmektedir. Asidik okyanuslar deniz yaşamı ve ekolojik denge için tehlikelidir.