Karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla, kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması durumu. Mantarlar, mikroorganizmalar gibi tüm canlıların bulundukları ekosistemdeki tür çeşitliliği, genetik çeşitlilik ve ekolojik olaylar çeşitliliğidir. Ekolojik dengenin sağlanması, biyoçeşitliliğin korunmasına bağlıdır.