Kuralık, atmosferde yağış oluşturacak kadar çok nem bulunmadığı dönemlerde gerçekleşen;
yeryüzü ve yer altı sularının tedarikinde kıtlığa yol açan bir iklim olayıdır.