Dünya ve okyanus yüzeyinin üzerinde ve altında suyun katı halde bulunduğu tüm bölgelere
verilen isim. deniz buzu, göl buzu, nehir buzu, kar örtüsü, buzul, buz tabakası, donmuş toprak buna
örnek.