Atmosferde meydana gelen hava olaylarını ve yeryüzünde görülen iklim tiplerini inceleyen bilim dalı. İklim bilimi.