Karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal veya insan yapımı sistemlerdir.
En yaygın yutak türü ormanlardır.