Sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla çeşitli projelerin bağımsız
denetleyici kuruluşlar tarafından doğrulanması ve gönüllü karbon standart kuruluşlarınca
belgelendirilip doküman haline getirilmesi sonucu elde edilen ve karbondioksit eşdeğer ton cinsinden
ifade edilen sertifikadır.