Karbon emisyonlarının karbon dengeleme yoluyla uzaklaştırılması veya tamamen
ortadan kaldırılması hedefidir. Amaç, sera gazlarının atmosfere yayılmasını azaltmak ve engellemektir.