Emisyonlara üst sınır getiren ülkelerdeki yatırım ve üretimin, emisyonlarına üst sınır
getirmeyen ya da daha düşük miktarda sınır getiren ülkelere kaymasıyla yaşanan emisyon artışına
karbon kaçağı adı verilmektedir.