Sera gazlarının üretimini sınırlandırmak için ortaya atılmış çözümlerden biridir. Bu
hak, AB Emisyon Ticaret Sistemi altında verilmektedir ve ülkelere karbon salımını belirli bir düzeyde
tutmak için kısıtlamalar getirmektedir. Piyasada alınıp satılan hakların sayısı zaman içinde azaltılmakta,
enerji ve karbon-yoğun sektörler için dönüşmemenin maliyeti artırılmaktadır